Markkinoinnin suunnittelu

Markkinointisuunnitelma tehdään joko koko yritykselle tai esimerkiksi jollekin tuotteelle tai palvelulle. Suunnitelma on hyvä runko, joka ohjaa toimintaa kustannustehokkaasti oikeaan suuntaan. Siinä määritellään kohderyhmän ja tavoitteiden lisäksi millä välineillä ja keinoilla se toteutetaan.

 

Käytettävät markkinointivälineet kannattaa valita sen mukaan, mitä kohderyhmiä tavoittelet yrityksellesi tai tuotteellesi.

Säännöllisyys ja jatkuvuus korostuvat 
Luovan Ratkaisun tekemässä markkinointisuunnitelmassa. Luovan Ratkaisun markkinoinnin suunnittelu.

Säännöllisyys ja jatkuvuus korostuvat
Luovan Ratkaisun tekemässä markkinointisuunnitelmassa.

Suunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan. Kun olet lanseeraamassa uutta tuotetta, se saa suunnitelmassa pääroolin.

 

Vaikka mainonta on paljolti siirtynyt nettiin, niin vielä paikkansa löytävät myös perinteiset mainosvälineet: printtimedia, asiakaskirjeet ja suoramainota. Erilaiset asiakastapahtumat ja messut ovat hyviä vaihtoehtoja.

 

Oikein sijoitettuna ulkomainonta voi olla pienen yrityksen ratkaisu.

Vuosisuunnitelma ja siitä muokattu vuosikello takaavat markkinoinnin jatkuvuuden. Luovan Ratkaisun markkinointi.

Vuosisuunnitelma ja siitä muokattu vuosikello takaavat markkinoinnin jatkuvuuden.

Viestintätoimisto Luova Ratkaisu Oy | www.luovaratkaisu.fi

 tutta@luovaratkaisu.fi  | marika@luovaratkaisu.fi