1. Rekisterinpitäjä
:
Leppävaara, O2600 Espoo

Marika (at) luovaratkaisu.fi
 040 8216 473
2. Rekisteröidyt
:
Luova Ratkaisu ja sen kustantamien ja julkaisemien lehtien asiakkaat 
ja potentiaaliset asiakkaat
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
:
Yritystietoja käsitellään rekisteröidyn suhteen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
-asiakassuhteen hoitaminen
-palveluista kertominen
4. Rekisteriin tallennettavat tiedot
:
Yhteystiedot
-Yrityksen nimi
-osoite
-sähköposti
-puhelinnumero
Asiakastiedot
-tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet
:
Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt 
tulee tehdä osoitteeseen: Marika (at) luovararatkaisu.fi
Tarkistusoikeus
: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Mikäli tiedoissa on virheellisyyksiä tai puutteita, lähetä tietojen korjaamiseksi marika (at) luovarataisu.fi
Suoramarkkinakielto: 
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin
Emme myy tai muutoin luovuta rekisteröidyn tietoja muille tahoille jotta nämä voisivat lähettää suoramarkkinointia rekisteröidylle.
6. Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

– asiakkaalta itseltään
– asiakassuhteen syntyessä

– asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
:
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin 
Luova Ratkaisu Oy:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
:
Henkilötietoja käsittelevät vain Luova Ratkaisu Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Luova Ratkaisu Oy:n palveluksessa.

• Printtimedia • Kirjat • Suoramainonta • Sähköiset julkaisut • Powerpoint-esitykset • Videot • Podcastit • Nettisivut • Kuvitus • E-kirjat