Tekoäly tekee jutun Luova Ratkaisun avustuksella - tai toisin päin

Päätimme kokeilla, minkälaisen jutun ChatGPT-tekoäly tekee. Teimme saman perusjutun eli annoimme tekoälylle taustatietoa. Tekoälyn tehtävänä oli tehdä siitä juttu kolmesta eri näkökulmasta.

Taustatietoa tekoälylle
Simo ja Liisa erosivat 7 vuotta sitten. Liisalle ja lapselle jäi koti, josta hän omistaa puolet ja Simo puolet. Kumpikin maksaa siitä asuntolainaa.

Simo on pitkään kokenut, että tilanne on hänelle epäedullinen. Liisa maksaa vain asunnon hoitovastikkeen. Koska Simo ei asu asunnossa, hän ei ole saanut vähentää veroista korkomenoja. Lisäksi hän joutuu asumaan vuokralla.

Simo haluaa, että asunto myydään, koska hän on ostamassa asuntoa naisystävänsä kanssa. Liisa ei halua myydä, vaan vetoaa lapseen, joka on jo täyttänyt 18 vuotta.

Simon näkökulma
Simo on ollut hyvin pettynyt tilanteeseen, jossa hän on joutunut elämään viimeiset seitsemän vuotta. Kun hän erosi Liisasta, hän luuli, että asiat jakautuisivat oikeudenmukaisesti. Kumpikin omistaisi puolet yhteisestä kodista ja maksaisi puolet asuntolainasta. Kuitenkin, kun Liisa ja lapsi jäivät asumaan kotiin, hän on saanut maksaa koko asuntolainan yksin. Hän tuntee, että hän on ollut epäoikeudenmukaisesti kohdeltu.

Tilanteen tekee vielä pahemmaksi se, että Simo joutuu maksamaan vuokraa asuessaan muualla, sillä hän ei asu yhteisessä kodissa. Tämä tilanne on vienyt hänen rahalliset resurssinsa ja hän ei ole pystynyt säästämään uutta asuntoa varten.

Simo haluaa myydä yhteisen kodin ja ostaa uuden naisystävänsä kanssa. Hän tuntee, että hänen pitäisi olla oikeutettu myös saamaan hyvitystä koroista verotuksessa. Hän on yrittänyt puhua Liisan kanssa, mutta tämä ei suostu myymään asuntoa. Liisa vetoaa lapseen, joka on nyt täyttänyt 18 vuotta ja jolla on yhtäläinen osuus kodista.


Kuvassa olohuone, jossa on sininen sohva ja pyöreä puinen pöytä sohvan edessä. Seinällä on kokonaan keltainen taulu. Sohvan vieressä maalauksen alla on keltainen lipasto.

Avioero merkitsee myös uusia asumisjärjestelyjä.
Kuva on luotu käyttämällä tekoälyä apuna.

Simo tuntee, että Liisa on itsekäs ja ajattelee vain omaa etuaan. Hän ei huomioi Simon tilannetta ja hänen tarvettaan muuttaa uuteen asuntoon. Simo on pettynyt, sillä hän ei halua enää jatkaa tilanteessa, jossa hän kokee olevansa epäoikeudenmukaisesti kohdeltu.

Tämä tilanne on hyvin ikävä ja vaikea. On tärkeää, että Simo ja Liisa keskustelevat tilanteesta ja yrittävät löytää yhteisen ratkaisun. Ehkä he voisivat myydä kodin ja jakaa voitot tasan. Tai ehkä he voisivat löytää muita tapoja auttaa Simoa uuden kodin hankkimisessa.

On tärkeää, että Simo ei jää yksin tilanteessaan. Hän voi etsiä apua lakimieheltä tai muulta asiantuntijalta, joka voi auttaa häntä selvittämään tilanteen ja löytämään ratkaisun. Lopulta on tärkeää, että he löytävät ratkaisun, joka sopii kaikille osapuolille ja joka mahdollistaa kaikille jatkavan elämäänsä eteenpäin.

Tarina jatkuu, lue Liisan näkökulma 10.5.2023.

Nyt puhuu Liisa
Liisa on elänyt viimeiset seitsemän vuotta yhdessä lapsensa kanssa yhteisessä kodissa, josta hän omistaa puolet ja Simon puolet. He molemmat maksavat asuntolainaa. Alussa tilanne oli vaikea, kun hän joutui yksin hoitamaan talouttaan ja kasvattamaan lastaan, mutta hän on onnistunut selviytymään.

Liisalle yhteinen koti on tärkeä paikka, jossa hän on luonut perheensä ja jossa hän haluaa jatkaa elämistä. Hän on aina ollut valmis neuvottelemaan Simon kanssa asunnon käytöstä ja maksuista, mutta Simo on ollut jatkuvasti tyytymätön tilanteeseen. Hän on pitänyt sitä epäedullisena, koska hän joutuu maksamaan koko asuntolainan yksin ja samalla maksamaan vuokraa muualta asuessaan.

Liisa ymmärtää, että Simolla on omat tarpeensa, mutta hän ei halua myydä yhteistä kotia. Hän on vetoanut lapseen, joka on jo täysi-ikäinen ja omistaa yhtä lailla asunnon puolikkaan kuin hänkin. Liisa haluaa jatkaa asumista yhteisessä kodissaan, joka on heidän kodikas ja turvallinen paikkansa.

Liisa on kuitenkin ymmärtänyt, että Simolla on oikeus uuteen alkuun uuden kumppaninsa kanssa, mutta hän ei halua antaa periksi ja myydä kotiaan. Hän on ehdottanut, että he voisivat esimerkiksi vuokrata asunnon ja jakaa siitä saatavat vuokratulot. Tämä voisi olla hyvä ratkaisu, joka mahdollistaisi molempien jatkavan elämäänsä ilman, että kumpikaan menettäisi kotiaan.

Liisa tuntee, että Simo on syyttänyt häntä itsekkyydestä, mutta hän ei ole itsekäs. Hän haluaa vain suojella omaa kotiaan ja jatkaa siinä elämistä yhdessä lapsensa kanssa. Liisa on valmis neuvottelemaan tilanteesta, mutta hän haluaa löytää ratkaisun, joka sopii kaikille osapuolille.
Tämä tilanne on vaikea ja monimutkainen. On tärkeää, että Simo ja Liisa löytävät yhteisen ratkaisun, joka sopii kaikille osapuolille.

 

Kuvassa on harmahtava sohva. Sohvan takana on jalkalamppu, jossa on musta varjostin.

Kuva on luotu käyttämällä tekoälyä apuna.

He voivat etsiä apua asiantuntijoilta, jotka voivat auttaa heitä selvittämään tilanteen ja löytämään ratkaisun, joka on oikeudenmukainen ja tyydyttää molempien tarpeet.

Tekoäly ryhtyy sovittelemaan Liisan ja Simon omaisuuden jakamista. Lue, osaako tekoäly soveltaa (11.5.)

Osaako tekoäly sovitella?
Simo ja Liisa erosivat 7 vuotta sitten, mutta heidän yhteisomistuksessa oleva asunto on edelleen aiheuttanut kitkaa heidän välilleen. Simo kokee tilanteen epäoikeudenmukaiseksi, koska hän joutuu maksamaan korkeampia korkomenoja asunnon omistajana, mutta ei saa vähentää niitä veroista, koska hän ei asu asunnossa. Lisäksi hän joutuu asumaan vuokralla, mikä lisää hänen kustannuksiaan entisestään.

Simo haluaa myydä asunnon, jotta hän voi ostaa uuden asunnon naisystävänsä kanssa, mutta Liisa ei ole samaa mieltä. Liisa vetoaa lapseen, joka on jo täysi-ikäinen, ja haluaa säilyttää yhteisomistuksessa olevan kodin perheen käytössä.

Tilanne on selvästi hankala molemmille osapuolille, ja heidän on löydettävä kaikille sopiva ratkaisu. Yksi mahdollisuus olisi myydä asunto ja jakaa myyntituotot tasan Simolle ja Liisalle. Tämä ratkaisu mahdollistaisi Simolle uuden asunnon hankkimisen ja Liisan ja lapsen jatkavan elämää yhteisomistuksessa olevassa kodissa. Toisaalta, heidän olisi myös mahdollista sopia, että Simo luopuu omistusosuudestaan Liisalle ja lapseen nähden, jolloin Liisa ja lapsi voisivat jatkaa asumista yhteisomistuksessa olevassa kodissa. Tämä ratkaisu saattaa vaatia jonkin verran taloudellista kompromissia Simolta, mutta se voisi olla hänelle parempi vaihtoehto kuin jatkuva vuokralla asuminen.

On tärkeää, että Simo ja Liisa keskustelevat avoimesti tilanteesta ja etsivät yhdessä ratkaisun, joka toimii kaikkien kannalta. On myös tärkeää, että he ottavat huomioon, miten ratkaisu vaikuttaa heidän lapsen elämään ja hyvinvointiin.

Kuvassa pöydällä on pienoismalleja taloista.

Kuva on luotu käyttämällä tekoälyä apuna.

Lopullinen ratkaisu saattaa vaatia hieman joustavuutta ja taloudellisia uhrauksia molemmilta osapuolilta, mutta lopulta se voisi johtaa pitkäaikaisesti tyydyttävään ratkaisuun

Nyt on ihmisen vuoro sovitella

Lapsen etu auttaa Simoa ja Liisaa sovintoon
”Liisa on itsekäs ja ajattelee omaa etuaan”, Simo tilitti tuntojaan sovittelijalle. ”Simo ei ymmärrä, mikä merkitys kodin säilymiselle on meidän lapsellemme”, Liisa puolustautui.

Muutama vuosi sitten eronneet Simo ja Liisa ovat kiistelleet yhteisesti omistetusta asunnosta. Simo omistaa siitä edelleen puolet ja on eron jälkeen maksanut omaa osuuttaan asuntolainasta. Koska se ei ollut enää hänen kotinsa, hän ei ole voinut vähentää korkomenoja verotuksestaan.

Simo haluaa myydä yhteisen kodin ja ostaa uuden naisystävänsä kanssa. Tilanne on ikävä kaikille. Myös aikuisuuden kynnyksellä oleva lapsi kärsii. Hänellä on erityistarpeita, joihin hän tarvitsee äitinsä apua.

Liisa haluaa suojella omaa kotiaan ja jatkaa siinä elämistä yhdessä lapsensa kanssa. Hän on valmis neuvottelemaan tilanteesta, mutta hän haluaa löytää ratkaisun, joka sopii  kaikille osapuolille.

Exät päätyvät sovitteluun
Simo ja Liisa päättävät pyytää ongelmansa ulkopuolista apua, jotta he voisivat löytää kaikille tyydyttävän ratkaisun.

Yksi mahdollisuus olisi myydä asunto ja jakaa myyntituotot tasan Simolle ja Liisalle.

Sovittelija tarjoaa ratkaisuksi myös sitä, että Liisa ostaisi Simon osuuden. Se mahdollistaisi Simolle uuden asunnon hankkimisen. Liisa ja lapsi voivat jatkaa elämää nykyisessä kodissaan.

Esiin nousee myös mahdollisuus, että Simo luopuu omistusosuudestaan, jolloin Liisa ja lapsi voisivat jatkaa asumista yhteisomistuksessa olevassa kodissa. Tämä ratkaisu saattaa vaatia jonkin verran taloudellista kompromissia Simolta. Simolta jäisi pois asuntolainan maksaminen, mikä auttaisi häntä hankkimaan uuden asunnon yhdessä naisystävänsä kanssa.

Sovittelija korostaa avoimen keskustelun merkitystä. Se auttaa Simoa ja Liisaa etsimään yhdessä ratkaisua, joka toimii kaikkien kannalta. On myös tärkeää, että he ottavat huomioon, miten ratkaisu vaikuttaa heidän lapsensa elämään ja hyvinvointiin.

Lopullinen ratkaisu saattaa vaatia hieman joustavuutta ja taloudellisia uhrauksia molemmilta osapuolilta, mutta lopulta se voisi johtaa pitkäaikaisesti tyydyttävään ratkaisuun